Trang Nhà Triều Đại Nhà Nguyễn Phòng Trấn Định Tìm kiếm Bà con thuộc Phòng Trấn Định Liên lạc, góp ý hoặc bổ túc Xin xem sổ lưu niệm

 

     
 Xin click để xem hình Phủ Thờ Phòng Trấn Định

 

Gia Phả Phòng Trấn Định
Nhánh 56 của Hoàng Đế Minh Mạng


²²²T²²²

Hoàng Đế Minh Mạng, Vị Hoàng Đế thứ hai của Triều Đại Nhà Nguyễn,
 có tổng cộng 78 nguời con trai và 64 con gái.
Trấn Định Quận Công là nguời con thứ 56 của Hoàng Đế Minh Mạng.

Nguyễn Phước Tộc được chia thành từng Phòng, từng Hệ.
Một Hệ gồm nhiều hay ít Phòng tùy theo vị Vua ấy sanh nhiều hay ít Hoàng Tử.
Mổi vị Vua mở ra một Hệ, mổi Ông Hoàng mở ra một Phòng.

Hệ Nhứt Chánh là Hệ của các vị Hoàng Tử con Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế (Gia Long)

 
   Vài dòng giới thiệu...

Lý do chúng tôi thực hiện trang web này là vì con cái chúng ta đã khôn lớn và đã có rất  nhiều thắc mắc về nguồn gốc của mình, về giòng họ, và đã không khỏi ngạc nhiên vì sao họ của mình lại khác với họ của cha mình và các chị em trong nhà...

Những thông tin để thực hiện trang Web này được dựa theo cuốn gia phả của Phòng Trấn Định do Ông Bửu Biên và Ông Vĩnh Dụng đã biên soạn vào năm 1979 tại Việt Nam theo tài liệu của
Ông Nông hà thị Ưng Ðề phụng lập năm 1931 và đã được Ông Vĩnh Châu đem sang Hoa Kỳ năm 1993.
 
Chúng tôi xin được hiến dâng trọn trang Web này cho Ông Bửu Biên và Ông Vĩnh Dụng, là người đã bỏ hết tâm trí và sức lực để viết lại cuốn gia phả quý báu này.
 
Hy vọng với sự phổ biến cuốn gia phả này, với những nghiên cứu sâu rộng hơn trong tương lai, sẽ được người xem trang Web này cập nhật, sửa sai hoặc đề nghị để trang Web được rõ ràng hơn hầu giúp cho Bà con trong Phòng Trấn Định được dể dàng tra cứu sự liên hệ họ hàng với nhau cũng như giúp cho những ai quan tâm đến Hoàng Tộc Việt Nam có thêm thông tin cần thiết.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu có ý kiến, câu hỏi hoặc những thông tin cần cập nhật trong gia đình của mình.
Xin chân thành cám ơn.

Thân ái,
Vĩnh Nạp

 

   Sơ lược về cách đặt tên...

Hoàng Đế Gia Long đã dựng lên Triều Đại Nhà Nguyễn vào năm 1802. Ngài có tổng cộng 31 người con: 13 nam và 18 nữ. Đến khi Hoàng Đế Minh Mạng lên nối ngôi cha, Hoàng Đế Minh Mạng đã soạn một bài thơ để dùng vào việc đặt tên cho con cháu.
Mổi chữ trong bài thơ được dùng làm chử lót cho mổi thế hệ nối tiếp nhau.
Đây là bài Đế Hệ Thi (bài thơ):
 

The Imperial Branch Poem

bài thơ đã giúp cho dòng họ Nguyễn Phước Tộc dể dàng nhận ra ngôi thứ trong họ hàng một cách dể dàng.
Con cháu của Vua Minh Mạng được đặt tên theo khuôn mẩu như sau:

Họ        Nguyễn Phước (hoặc Phúc)
Chữ lót:  
Miên, Hường, Ưng, Bữu, Vĩnh, Bảo, Quý...(xử dụng theo thứ tự tửng chữ trong bài thơ trên)
Tên:   
   XXXX 

Mổi chữ trong bài thơ được xữ dụng làm chữ lót cho mổi thế hệ.

Sau đây là một ví dụ của chính chúng tôi:

Thế hệ Họ Chữ lót trong bài thơ

       Tên

Ông cố cố Nội Hoàng Đế Minh Mạng
Ông cố Nội Nguyễn Phước Miên           Miêu
                                                             tức Trấn Định Quận Công
Ông cố Nguyễn Phước Hường Chuyên
Ông Nội Nguyễn Phước Ưng Từ
Cha Nguyễn Phước Bửu Hoàng
Tôi Nguyễn Phước Vĩnh Nạp
Con trai Nguyễn Phước Bảo Anh
Con gái Công Huyền Tôn Nữ Mai Vy
Cháu nội Nguyễn Phước Quý chưa có

Có nhiều gia đình vì nhận thấy nếu đặt tên đúng cách thì dài quá nên đã bỏ bớt chữ "Nguyễn Phước" và chỉ dùng chữ Bửu, Vĩnh... mà thôi.  Đó là trường hợp cũa tôi, tên tôi đã được bỏ bớt cho ngắn nên chỉ còn là Vĩnh Nạp thay vì Nguyễn Phước Vĩnh Nạp.

Cho nên khi tôi thấy một người mang tên Bửu XXX chẳng hạn, thì tôi nhận ra ngay là người này ngang hàng với Ba tôi, do đó tôi phải thưa là Chú hoặc Bác cho chính xác và lể độ hơn.

Muốn tìm hiểu thêm về cách đặt
Họ và tên trong Nguyễn-Phước Tộc, xin xem:
- Bài viết của Ông Vĩnh Bạch.

- Bài viết của Ông Bảo Dũng và Bảo Cẩn.

Cho tới nay, chỉ mới xữ dụng tới chữ thứ bảy (Quý) hoặc thứ tám (Định) trong bài Đế hệ thi mà thôi.
Vể phía nữ, thì cách đặt tên có phần đơn giản hơn. Đó là:

conghuyen.gif (1899 bytes)

Vua Minh Mạng sanh năm 1791 và mất năm1840.
Ngài có 40 vợ, 78 trai và 64 gái.
Trấn Định Quận Công là nguời con thứ 56 và
 mẹ là vợ thứ 18 của Hoàng Đế Minh Mạng.

Cấu trúc
Trấn Định website

Trở lên trên