BÀI ĐẾ HỆ THI

(Xin đặt chuột lên trên bài thơ để biết định nghĩa của mổi chử)

 


Mổi chử trong bài thơ trên được dùng làm chử lót cho mổi thế hệ trong Nguyễn Phước Tộc.
Bắt đầu bằng chử Miên dành cho các Hoàng tử con Vua Minh Mạng
và tiếp tục các chữ kế tiếp cho các đời con cháu nối theo.
 


close