số lượng thông tín quá nhiều nên không thể tránh khỏi
những thiếu sót cũng như lổi lầm có thể xảy ra.
Nếu Quý vị phát hiện được , xin vui lòng cho chúng tôi biết.


Chân thành ghi nhận mọi góp ý của Quý vị.
Thành thật cám ơn.

Vĩnh Nạp
 


Ví dụ cách đánh dấu chữ Việt:
á = a1  -  à = a2  -  â = a6  -  ơ  =  o7

Liên Lạc


Họ và Tên
:

 
E-mail:  
Thành phố:
Quốc gia:  

Xin điền vào đây: