Trang web này dành cho những ai muôn tìm hiểu về Gia phả
 của một Phòng thuộc
Nguyễn Phước Tộc
Triều Đại Nhà nguyễn:

TRN ÐNH

 

Chúng ta có thể tự nhận ra vai vế của mình trong Phòng Trấn Định
tại trang Web này

 
Mọi ý kiến,
phê bình, đóng góp hay
muốn cập nhật tin tức gia đình
xin liên lạc với
Vĩnh Nạp


 

Nice to meet you
2000

 

 


Nguyễn Phước Tộc
 


Phòng TRN ÐNH

Please continue here

 

Đã có bao giờ Bạn thấy những ai mang tên :


 

Xin tìm hiểu tại đây